A A A

Zmiany w Zarządzie OSP Wiślica konieczne

07 lutego odbyło się Walne Zebranie członków jednostki OSP Wiślica. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, na którym przedstawiono pracę strażaków za rok 2014 i plany na przyszłość.

Strażacy nie ukrywali, że głównym ich problemem jest brak odpowiedniego samochodu, ponieważ sprzęt, w który jednostka jest wyposażona nie mieści się w samochodzie, co stwarza duże problemy organizacyjne podczas wyjazdu do akcji.

Ważnym punktem zebrania był również wybór nowego skarbnika jednostki. Dotychczasowa skarbnik Pani Michalina Gociek-Salamon pełniąc funkcję radnej w Radzie Miejskiej Skoczowa nie może łączyć jej z funkcją członka Zarządu OSP w Wiślicy. Z wielkim ubolewaniem strażacy przyjęli rezygnację Pani Michaliny, jednak po zapewnieniach o chęci współpracy wybrano nowego skarbnika, którym został druh Piotr Zabłocki.