A A A

27 września 2019 r. o godz 17,00 odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Wiślica.

Głównym tematem zebranie będzie uchwalenie planu wydatków na rok 2020.