A A A

NIE WYRZUCAJ NAKRĘTEK Z BUTELEK TYPU PET, SZAMPONÓW, PŁYNÓW, KAWY.

ZBIERZ JE W REKLAMÓWKE I POMÓŻ DZIECIOM W POTRZEBIE.

NAKRĘTKI W WIŚLICY ZBIERAJĄ: RODZICE SZYMONKA - IWONKA I MARCIN STAWIARSCY,

DZIADKOWIE MARYSI - KASIA I JANEK HELLEROWIE