A A A

WZIĘLI UDZIAŁ W DOŻYNKACH

W niedzielę 08 września w Skoczowie odbyły się Ekumeniczne Gminne Dożynki, w których Wisliczanie też wzięli udział.

W korowodzie jechał traktor, na którego przyczepie byli mieszkańcy wsi i częstowali kanapką ze swojskim kozim serem oraz domową nalewką.

Z tyłu przyczepy widniał transparent z napisem W PACANOWIE KOZY KUJĄ, A W WISLICY JE HODUJĄ