A A A

W 2013 roku Rada Miejska Skoczowa zdecydowała o nadaniu ulic w sołectwie Wiślica:

ul. Powiatowa - droga główna od granicy ze Skoczowem do granicy z Ochabami

ul. Baśniowa - od ul. Powiatowej do nr 20 (Rubinkiewicz)

ul. Kamienna – od ul. Powiatowej do posesji nr 87 (Ciemała)

ul. Podwójna _ od ul. Powiatowej do posesji nr 140 (Kuś)

ul. Wichrowe Wzgórze – od ul. Powiatowej do posesji Lehrich

ul. Wczasowa – od ul. Powiatowej do posesji nr 138 (Międzybrodzki)

ul. Willowa - od ul. Powiatowej do posesji nr 193 (Piekarczyk)

ul. Stadionowa – od posesji nr 15 (Kasperydus) do posesji nr 34 (Granowski)

ul. Zakole – od ul. Willowej wzdłuż posesji nr 19(Biegoń), do posesji nr 10 (Marcol)

ul. Leśna Dolina – do posesji nr 107 (Salamon)

ul. Dołki - od zakrętu do posesji nr 73 (Kałuża)

ul. Gędzica – od ul. Powiatowej do posesji nr 136 (Bacza)

ul. Wolności – od przystanku PKS na stawy

ul. Ślusarska - od Firmy ‘BYLICA”do posesji nr 53 (Szczotka)

ul. Stroma – od nieruchomości Szczotka do nieruchomości nr 46 (Gawlas)

ul. Polnych Kwiatów – od ul. Stromej do ul. Simoradzkiej (Lebzak)

ul. Simoradzka jako przedłużenie ul. Simoradzkiej w Ochabach Małych do granicy

z Simoradzem

ul. Rudolfa Szostoka – od nieruchomości nr 34 (Granowscy) do nieruchomości nr 189 (Kozina)

ul. Malownicza - od firmy"Bylica do posesji nr 55 (Rycko)

ul. Północna - od ul. Malowniczej do ul. Polnych Kwiatów

ul. Zagrodowa – od ul. Wolności do nieruchomości nr51 (Brychlec)