A A A

Straż Pożarna 998 lub 112

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP Skoczów 33 853 32 30

Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112

Ambulatorium w Skoczowie 33 857 95 49

Policja 997 lub 112

Komisariat Policji w Skoczowie 33 853 32 13

Straż Miejska w Skoczowie 33 853 32 36

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Energetyczne w Skoczowie 33 853 35 16

Pogotowie Gazowe 992

Zakład Gazowniczy w Skoczowie 33 583 37 29

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne 994

Pogotowie Wodociągowe w Skoczowie 33 853 34 96

Pogotowie Ciepłownicze 993

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 33 853 39 94, 33 583 38 00

Urząd Miejski w Skoczowie 33 853 38 54 fax 33 853 91 52

Sołtys Wiślicy Jan Zabłocki tel. kontaktowy: 697 068 801

Prezes OSP Wiślica Ryszard Kałuża tel. 604 797 242

Naczelnik OSP Wiślica Łukowski Mariusz tel. 503-704-257

Sekretarz OSP Wiślica Krużołek Jacek tel. 508-380-405

Radna Rady Miejskiej Skoczowa  z okręgu nr 20 - Jacek Krużołek tel. 508-380-405