A A A

ROZBUDOWA WODOCIĄGU

W dniu 13 listopada bieżącego roku zostało podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wolności w Wiślicy. W ramach zadania zostanie wybudowanych około 800 mb sieci wodociągowej. Całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi 390 tyś zł. Wykonawcą robót jest firma „WAS-BUD” z siedzibą w Kończycach Małych.