A A A

Społeczeństwo wspiera strażaków ochotników!!

Dużym zaskoczeniem była dla strażaków z OSP Wiślica suma jak wpłynęła na ich konto za sprawą
1% podatku.

W roku 2015 druhowie apelowali do mieszkańców i właścicieli firm o przekazanie 1% podatku na działalność miejsc owej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Akcja przyniosła zaskakujący efekt, w sumie uzyskano 4180 złotych. Z wyżej wymienionych środki zakupiono: pilarkę spalinową do drewna, klucze do hydrantów, 3 pary butów bojowych skórzanych, 3 pachołki drogowe, bosak ciężki , tłumnice do trawy.
Strażacy są wdzięczni wszystkim ofiarodawcą , bo przecież 1% podatku to tak nie wiele, a może uratować ludzkie życie. Również w tym roku prosimy wszystkich o wsparcie i przekazanie 1% ze swojego podatku na jednostkę z Wiślicy, a druhowie z pewnością właściwie go zagospodarują.

Przekaż 1% swojego podatku – tak niewiele a może uratować życie !

Numer KRS : 0000 116 212
Cel szczegółowy 1% : OSP Wiślica ul. Powiatowa 142, 43-430 Skoczów