A A A

18 kwietna mieszkańcy Wiślicy, jak co roku przystąpili do sprzątania poboczy dróg, na których zalegały śmieci. W sprzątaniu udział wzięło 30 osób, 6 dorosłych i 24 dzieci. Efektem tej akcji było zebranie 27 dużych worków śmieci, opony oraz innych odpady wielkogabarytowe. Po wykonanej pracy wszyscy zostali poczęstowani ciepłą herbatą i kiełbasą. Między uczestnikami rozlosowano trzy nagrody książkowe, nagrodzeni zostali: Kacper Kocoń, Mateusz Hałat oraz Klaudia Łomozik. Rada Sołecka wraz z Sołtysem serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza wieś stała się piękniejsza.

Opracował:

Jacek Krużołek