A A A

 

 

Przedszkole Publiczne w Wiślicy powstało w czasie II wojny światowej w domu Państwa Swoboda (dzisiaj dom Państwa Glet). Od 1955 r. mieściło się w domu Państwa Pagiełów (dzisiaj do Państwa Fidelu). Od tego czasu pracowały w placówce kolejno panie: Strycka, Czepczor, Burian, Bartecka.

W 2005r. placówka przeniosła swoją siedzibę do budynku dawnej szkoły podstawowej, którą przystosowano na potrzeby przedszkola. Przedszkole prowadzi Katarzyna Hubert, z która obecnie współpracuje nauczycielka Anna Palarczyk oraz woźna oddziałowa Krystyna Krużołek.

Przedszkole publiczne w Wiślicy jest placówką jednooddziałową, do której uczęszcza 24 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkolaki wraz z swoimi paniami organizują wiele imprez, między innymi: zabawę andrzejkową spotkanie z Mikołajem(również dla dzieci nie objętych opieką przedszkolną) Bal przebierańców, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Przygotowują występy i upominki z okazji dnia seniora dla mieszkańców wsi, którzy ukończyli 70 lat oraz Dnia Kobiet dla członkiń koła gospodyń wiejskich. Dzieci chętnie biorą udział w różnych imprezach i konkursach organizowanych przez placówkę są stałymi uczestnikami Olimpiady Sportowej Przedszkoli Wiejskich w Międzyświeciu. Co roku osiągają wiele sukcesów w konkursach plastycznych zdobywając wysokie lokaty.

Przedszkolaki wyjeżdżają do kina, teatru, Domu Kultury jak również organizują spotkania i warsztaty z ciekawymi ludźmi w placówce. Dużą popularnością cieszą się wycieczki, na które dzieci wyjeżdżają wraz z rodzicami. Wszystkie te działania mogą być realizowane dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców, na których zawsze można liczyć.