A A A

Ponownie obdarzony zaufaniem !!!

Na Wiejskim Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 02 marca br. mieszkańcy Wiślicy ponownie wybrali Jana Zabłockiego na swego sołtysa. Widać Jan Zabłocki spełnił oczekiwania mieszkańców pełniąc funkcję sołtysa w ostatnich czterech latach, ponieważ w tegorocznych wyborach nie miał kontrkandydata.

Mieszkańcy zebrali się tłumnie w sali Domu ludowego, aby wspólnie radzić o sprawach wsi. Poruszano ważne dla mieszkańców tematy takie jak, remonty dróg, budowa kanalizacji, bezpieczeństwo i porządek.

Wraz z kadencją sołtysa zakończyła się także kadencja dla wybranej przed czterema laty Rady Sołeckiej, która funkcjonuje jako organ pomocniczy Sołtysa.

Wiśliczanie przedstawili 8 kandydatur, z których w tajnym głosowaniu wybrali pięcioosobową Radę, w skład której weszli:

  1. Jan Bednarz
  2. Józef Kubaczka
  3. Ryszard Kałuża
  4. Katarzyna Kałuża
  5. Bolesław Cymor.