A A A

Planujesz wymianę pieca centralnego ogrzewania?

Trwa nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Skoczów, planowanych do realizacji w 2019 roku.

Szczegóły na stronie Skoczowa:

http://www.skoczow.pl/page/88,aktualnosci.html?id=2431&fbclid=IwAR1edHv99qtSri-09-Ddk7_d9XaJx3Sqefd5qJiww8EBVhsyTA4kpSF8_Ik