A A A

 

Odnowiona remiza

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy mieści się w budynku Domu Ludowego, którego budowę zakończono w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Poza drobnymi pracami typu sprzątanie i poprawki malarskie nic się w niej nie zmieniało. Obecnie jednak strażacy mogą poszczycić się wyremontowanym wnętrzem remizy, którą własnymi siłami odnowili w ubiegłym roku.

Na temat przeprowadzonych prac i aktualnego stanu remizy rozmawiano z zastępcą Prezesa Ryszardem Kałuża, który przybliżył obraz prac i zabiegów z nimi związanych.

Na remont remizy strażacy poświęcili własne środki jednostki przy wydajnej pomocy sponsorów. Jedynym źródłem pozyskiwania środków przez członków straży są składki członkowskie, zyski z organizowanych imprez oraz rozprowadzania kalendarzy.

W ramach prowadzonych prac remontowych wymalowana została cała remiza łącznie z bramą garażową, to jest około 200m2 powierzchni, wykonano szafki na mundury oraz, po kilku latach starań strażaków, powstał sanitariat.

Zaangażowanie w prace remontowe znacznie podniosło morale wśród członków OSP. Uporządkowane zostały mundury bojowe oraz buty, szafki zostały przydzielone poszczególnym członkom, co usprawni i przyśpieszy czas wyjazdu do pożaru.

Strażacy zadbali o sprawność samochodu bojowego. Przeprowadzono naprawę zawieszenia pojazdu, została wymieniona sygnalizacja świetlna i dźwiękowa samochodu bojowego. Postarali się o zimowe ogumienie. Zadbano także o sprawność motopomp, które często zawodziły.

Zagospodarowano starą radiostację umieszczając ja w strażnicy, dzięki czemu maja lepszą łączność z oficerem dyżurnym w Powiatowym Stanowisku Kierowania oraz z samochodem w terenie.

Jak w każdej jednostce problemów nie brakuje. Największym problemem ochotników jest stary wyeksploatowany samochód marki Żuk, którego stała gotowość bojowa utrzymywana jest dzięki staraniom strażaków. Duże braki w wyposażeniu osobistym strażaków, czyli mundury i buty; strażacy starają się sukcesywnie uzupełniać

Przypomnieć należy o wynikach w zawodach sportowo-pożarniczych. Strażacy zajęli pierwsze miejsce miejsko-gminnych zawodach sportowo pożarniczych. Drugie miejsce w turnieju bowlingowym o Puchar Krytej Pływalni „Delfin” oraz uplasowali się w czołówce turniejów sportowych organizowanych przez Zarząd Miejsko-Gminny. Jednostka co roku w czasie ferii zimowych organizuje Mistrzostwa Wiślicy w tenisie stołowym.

Na koniec rozmowy zastępca Prezesa zaznaczył, że osiągnięcia jednostki ochotnicy zawdzięczają w dużej mierze mieszkańcom wsi.

Dziękuję mieszkańcom naszej wsi za wsparcie finansowe, doceniamy również pomoc udzielną przez Zarząd Miejsko- Gminny w Skoczowie - mówi Ryszard Kałuża

z zastępcą Prezesa OSP Wiślica

Panem Ryszardem Kałuża

rozmawiał Jacek Krużołek

 

 

Odnowiona OSP Odnowiona OSP Odnowiona OSP