A A A

Odkurzona sztuka cerowania

 

 

W czwartek 21 lipca Wiśliczanki wzięły udział w spotkaniu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Skoczów i Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych TRYUMF z okazji trwających LIPOWYCH DNI w Harbutowicach. W trakcie spotkania przeprowadzono konkurs cerowania. W konkursie stanęły przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich, a Wiślicę reprezentowała Krystyna Fidelus, która najpiękniej zacerowała skarpetę i zajęła w konkursie pierwsze miejsce.

Panie miały okazje zwiedzić oddany do użytku po remoncie Dom Rolnika i spróbować umiejętności w strzelaniu, bowiem na poddaszu Domu Rolnika funkcjonuje strzelnica.

W ramach spotkania gospodynie omówiły sprawy organizacyjne Stowarzyszenia i nawiązały współpracę z Kobietami Aktywnym ze Skoczowa.