A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy

OSP w Wiślicy założono 28.07.1946r. w sali Rudolfa Pagieły. Głowni założyciele, a zarazem wybrany zarząd OSP w składzie:

Krużołek Alojzy- komendant

Loska Wiktor- I zastępca

Swoboda Jan- II zastępca

Ciemała Karol- kierownik

Ciemała Jan- Sekretarz

Staś Mieczysław- zbrojmistrz

Gawlas Paweł- komisja rewizyjna

Ślezak Henryk- komisja rewizyjna

Morkisz Alojzy- komisja rewizyjna

OSP w Wiślicy liczyła 15-tu członków czynnych i 4-ech wspierających. W roku 1947 rozpoczęto budowę remizy i powołano komitet budowy w składzie: Ciemała Karol (zwany Hajdyta), Piecha Ludwik, Ślezak Henryk i Ciemała Karol (zwany Rokita). Środki na budowę pochodziły z zbiorki wśród mieszkańców oraz imprez organizowanych przez OSP w roku 1948 zakończono budowę strażnicy , zorganizowano uroczystość poświecenia. Pierwszy konny woź strażacki „sikawka ręczna” garażowana była w stodole u gospodarza do czasu wybudowania strażnicy, następnie została przekazana do Skoczowa w roku 1951. W roku 1950 zakupiono pompę motorowa.

Pierwszy wóz bojowy jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej w Cieszynie w roku 1954, był to Lublin przystosowany, następny samochód to DODGE z napędem na 4 koła ,który posiadał wyciągarkę (lebiodkę). Następnie jednostka użytkowała dwa Żuki, z których jeden służy do dziś. Sprzęt i samochód został przeniesiony do nowej remizy w wybudowanym Domu Ludowym w roku 1983, gdzie ma swoją siedzibę do dziś. Stara strażnica została przekazana L.Z.S.-owi a po kilku latach Radzie Sołeckiej która przeprowadziła remont przy wsparciu Urzędu Miejskiego.

Obecnie jednostka liczy:

- 23 członków czynnych,

- 14 wspierających,

-   4 honorowych.

W skład zarządu od roku 2015 wchodzą:

- Prezes – Ryszard Kałuża

- Za-ca Prezesa i Naczelnik – Mariusz Łukowski

- Gospodarz – Ireneusz Łukowski

- Skarbnik – Piotr Zabłocki

- Sekretarz – Jacek Krużołek

- członek – Daniel Czyż,

 

Jednostka regularnie bierze udział w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych, turniejach sportowych oraz organizuje coroczne mistrzostwa Wiślicy w tenisie stołowym. Uczestniczy także w działaniach ratowniczo gaśniczych i ćwiczeniach gminnych.

 

 

 


 

Wóz bojowy OSP WIŚLICA