A A A

W chwili obecnej trwa doręczanie mieszkancom zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, która obowiązuje id 01.07.2020 r.

Stawka ta wynosi 26,00 zł od mieszkańca za 1 miesiąc.

Osoby, które zadeklarowały korzystanie z kompostownika mogą juz uiszczać opłatę w obniżonej wysokości tj. 22,00 zł od mieszkańca za 1 miesiąc.

Przypominamy, że termin płatności opłaty za III kwartał br. upływa w dniu 12 października 2020 r.