A A A

Nowy zarząd jednostki

19 lutego bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za ubiegły rok oraz sprawozdanie finansowe. A było czym się pochwalić, bowiem w 2010 roku jednostka uczestniczyła w 47 działaniach w tym 1 pożar i 46 istotnych zagrożeń.

Druhowie brali udział:

- w ćwiczeniach bojowych zorganizowanych na terenie krytej pływalni „DELFIN”,

- w turnieju kręgli,

- Miejsko-Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym Jacek Krużołek zajął I miejsce, a w turnieju na poziomie uplasowała się na piątej pozycji,

Jednostka współdziałała w zabezpieczaniu wyścigu Tour de Polotne oraz imprezie organizowanej w Wiślicy „Zjazd Na Byle Czym, a także pełniła warte przy Bożym Grobie przed Świętami Wielkanocnymi.

Zastępca Prezesa Ryszard Kałuża pochwalił się otrzymanym od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalem za udział .

W dalszej części zebrania przeprowadzono wybory nowych władz jednostki, w wyniku których w skład Zarządu weszli:

- Prezes – Ryszard Kałuża

- Za-ca Prezesa i Naczelnik – Mariusz Łukowski

- Gospodarz – Ireneusz Łukowski

- Skarbnik – Michalina Gociek-Salamon

- Sekretarz – Jacek Krużołek

- członek – Daniel Czyż,

zaś skład Komisji Rewizyjnej tworzą:

- Przewodniczący – Tadeusz Biegoń

- Sekretarz – Marcin Tengler

- Członek – Szymon Ojczyk

Aktywność strażaków i ich osiągnięcia przyciągają nowych członków. W szeregi jednostki  wstąpiło 6 nowych członków, w tym 3 kobiety.

Obecni na zebraniu goście nie szczędzili pochwał druhom strażakom i życzyli wielu dalszych osiągnięć.


NOWE WŁADZE OSP
DRUHNY OSP WISLICA