A A A

Mieszkańcy naszej wsi w liczbach

Na dzień 31.12.2010 roku Wiślica liczyła 711 mieszkańców,

w tym:

  • młodzieży do lat 18 – 150 osób,
  • mieszkańcy powyżej 65 roku życia – 92 osoby.

W roku 2010 urodziło się 10 dzieci i zmarło 10 osób.