A A A

Ratownik medyczny, społecznik - zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy. Odtąd na sercu będzie mu leżało dobro mieszkańców całej Gminy.