A A A

Uroczyste spotkanie nestorów Wiślicy

W sobotę 29 stycznia 2011 r. w Sali Domu Ludowego odbyła się biesiada, na którą zaproszono seniorów wsi.

Spośród 70 zaproszonych osób przybyło 31 oraz goście, wśród których byli Burmistrz Miasta Skoczowa Pani Janina Żagan, ksiądz prałat Alojzy Zuber oraz radny Jan Krużołek. Najstarsza uczestniczka 86-letnia Pani Agnieszka Kałuża obdarowana została bukietem kwiatów.

Organizatorem biesiady była Rada Sołecka przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich. Spotkanie uświetnili najmłodsi mieszkańcy wsi - dzieci z przedszkola w Wiślicy, przedstawiając program przygotowany na Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz kapela „BRYNIOKI”, która tak rozśpiewała zebranych, że jeszcze przez długi czas po jej odejściu zebrani goście śpiewali pieśni i przyśpiewki śmiejąc się i wspominając dawne czasy.

W godzinach wieczornych goście w dobrym nastroju opuścili salę dziękując organizatorom za zaproszenie na ten cudowny wieczór, obiecując, że w przyszłym roku bezapelacyjnie wezmą udział.

 

 

dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora dzień seniora