A A A

PODZIEL SIĘ HISTORIĄ WIŚLICY

Na paździenik 2021 Rada Sołecka zaplanowała wystawę pamiątek wiślickich połączoną z występami artystycznymi.W tym celu organizatorzy proszą wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek pamiątki z życia dawnej Wiślicy o wypożyczenie na tĘ wystawę.