A A A

Rada Sołecka w Wiślicy zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które posiadają stare zdjęcia, dokumenty itp. z wydarzeń historycznych w naszej wsi np. dożynek i korowodu, wycieczek KGW, OSP i LKS, budowy strażnicy, budowy domu ludowego, budowy kaplicy, festynów, imprez plenerowych, budowy boiska, balów, imprez sylwestrowych, przedszkola, szkoły oraz zdjęć krajobrazów o wypożyczenie wyżej opisanych pamiątek historycznych. Wszystkie zdjęcie dokumenty zostają skopiowane i oddane właścicielowi.W październiku 2019 roku planujemy zorganizować wystawę tych zdjęć oraz występy artystyczne w Domu Ludowym pod nazwą
„ Wiślickie wspomnienia starki i starzika”

Potrzebujemy Waszej pomocy w zebraniu odpowiedniego materiału do wstawy. Podziel się historią naszej miejscowości!!! Zebrane zbiory zostaną później archiwizowane dla kolejnych pokoleń. Zbiory można przekazywać członkom Rady Sołeckiej i Sołtysowi, czyli Janowi Zabłockiemu, Jackowi Krużołkowi, Ryszardowi Kałuży, Magdalenie Szymali, Adamowi Woźniakowi i Agacie Kóska. Więcej Informacji udziela Jacek Krużołek tel. 508 380 405, bądź osobiście.
„Czas przemija, wspomnienie i słowo pozostaje”