A A A
 • TO SIĘ DZIEJE

  ROZBUDOWA WODOCIĄGU

  W dniu 13 listopada bieżącego roku zostało podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wolności w Wiślicy. W ramach zadania zostanie wybudowanych około 800 mb sieci wodociągowej. Całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi 390 tyś zł. Wykonawcą robót jest firma „WAS-BUD” z siedzibą w Kończycach Małych.

   

 • Zwierzynia starki

  Zwierzynia starki

   

  -cykl opowiadań z WIŚLICKICH WSPOMNIEŃ STARKI I STARZIKA


  ŁO SZKOLE


   

   

 • APTEKA WOKÓŁ NAS

  JEMIOŁA POSPOLITA

  Jest to trochę dziwna roślina. Wprawdzie jest zielona (zawiera życiodajny chlorofil) i mogłaby się sama „wyżywić”, to jednak rozwija się, rośnie na drzewach jako półpasożyt. Najczęściej spotkać ją można na topolach, brzozach, sosnach, rzadziej na dębach, jodłach, jabłoniach, śliwach, głogach, świerkach i jarząbach. Późną jesienią i w zimie na końcach pędów jemioły dojrzewają kuliste jagody, wielkości grochu w kolorze białym. Są wypełnione kleistą mazią, która przywiera do ptasich piór i w ten sposób ptaki przenoszą nasiona jemioły z drzewa na drzewo. Przypuszcza się, że jemioła najbujniej rośnie w miejscach o dużym promieniowaniu żył wodnych, które wprawdzie lubi, ale i skutecznie neutralizuje.

   

   

   

 • Kontrole utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoczów

  Straż Miejska w Skoczowie w najbliższym czasie przystąpi do przeprowadzania na terenie Gminy Skoczów, kontroli sanitarno – porządkowych posesji. Kontrole będą obejmowały realizację obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów.