A A A
 • UWAGA - WYCIECZKA!

  Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają swoich członków na wycieczke do Wrocławia

 • DRUGIE WIŚLICKIE WSPOMNIENIA STARKI I STARZIKA

  PODZIEL SIĘ HISTORIĄ WIŚLICY

  Na paździenik 2021 Rada Sołecka zaplanowała wystawę pamiątek wiślickich połączoną z występami artystycznymi.W tym celu organizatorzy proszą wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek pamiątki z życia dawnej Wiślicy o wypożyczenie na tĘ wystawę.

 • Tytuł zasłużonej dla Elżbiety Swoboda

   

  17 czerwca 2021 r. o godz.18 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego władze Skoczowa uhonorowały tytułem ,,Zasłużony dla sołectwa / miasta 2020 r.'' mieszkańców miasta Skoczowa i poszczególnych sołectw okolicznościowymi statuetkami i dyplomami.

 • Zbieramy nakrętki i pomagamy dzieciom w potrzebie

  NIE WYRZUCAJ NAKRĘTEK Z BUTELEK TYPU PET, SZAMPONÓW, PŁYNÓW, KAWY.

  ZBIERZ JE W REKLAMÓWKE I POMÓŻ DZIECIOM W POTRZEBIE.

  NAKRĘTKI W WIŚLICY ZBIERAJĄ: RODZICE SZYMONKA - IWONKA I MARCIN STAWIARSCY,

  DZIADKOWIE MARYSI - KASIA I JANEK HELLEROWIE