A A A
  • Obnizona stawka opłaty za odpady

    Od 10 sierpnia można składać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.które uwzględnione będzą od miesiaca sierpnia br.