A A A
 • Zwierzynia starki

  Zwierzynia starki

   

  -cykl opowiadań z WIŚLICKICH WSPOMNIEŃ STARKI I STARZIKA

  Jo se tak rada z kimsi połopowiadóm ale łokropa, bo teraz wszyjscy mówióm po pańsku i łudowajóm, że mie nie rozumióm.

  Tóż muszym to napisać, jako to było hań downij.

   

 • Kontrole utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoczów

  Straż Miejska w Skoczowie w najbliższym czasie przystąpi do przeprowadzania na terenie Gminy Skoczów, kontroli sanitarno – porządkowych posesji. Kontrole będą obejmowały realizację obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów.