A A A
  • Zbieramy nakrętki i pomagamy dzieciom w potrzebie

    NIE WYRZUCAJ NAKRĘTEK Z BUTELEK TYPU PET, SZAMPONÓW, PŁYNÓW, KAWY.

    ZBIERZ JE W REKLAMÓWKE I POMÓŻ DZIECIOM W POTRZEBIE.

    NAKRĘTKI W WIŚLICY ZBIERAJĄ: RODZICE SZYMONKA - IWONKA I MARCIN STAWIARSCY,

    DZIADKOWIE MARYSI - KASIA I JANEK HELLEROWIE